Dongthapbmchse

Recent Posts

nguyên tắc phòng ngừa được đặt vào vị trí ưu tiên hàng đầu.

29 Tháng Ba, 2018 / An toàn lao động

26 Tháng Ba, 2018 / An toàn lao động

Vai trò của dây giữ dụng cụ

Khi làm việc trên cao, điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho bản thân khỏi bị rơi ngã, nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho những người làm việc xung quanh và bên dưới.

26 Tháng Ba, 2018 / An toàn lao động

KỸ THUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Cháy là quá trình phản ứng hóa học tạo ra khói, bụi, nhiệt và ánh sáng.

14 Tháng Một, 2016 / Phòng cháy chữa cháy

Thông tư số 52 /2014/TT-BCA Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy...........Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp....

1. Bộ luật lao động năm 2012 về An toàn, vệ sinh lao động Chuong IX.doc (60928) 2. Quy định chung của Bộ luật Lao động về tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động – […]

Máy bay đáp trên đường !

23 Tháng Mười Hai, 2015 / Giải trí

NỘI QUY AN TOÀN  HÀN - CẮT KIM LOẠI BẰNG NGỌN LỬA KHÍ

Khi đốt mỏ hàn, đầu tiên phải mớ khóa dẫn ôxy ra 1/4 hoặc 1/2 vòng, sau đó mới mở khóa dẫn axêtylen

1. Chỉ những người đã qua hướng dẫn,huấn luyện kỹ thuật an toàn mới được phép sử dụng máy chạy điện cầm tay. Khi làm việc phải sử dụng đúng, đủ các Phương tiện bảo […]

1.  Trước khi vận hành. Công nhân phải kiểm tra chắt chắn không có người đang sửa chữa hoặc có người đứng trong vùng nguy hiểm; kiểm tra hệ thống điều khiển, hệ thống băng tải, […]

21 Tháng Mười Hai, 2015 / Nội quy an toàn

        Theo Nghị định số 106/2005/NĐ-CP của Chính phủ, hành lang bảo vệ an toàn của đường dây dẫn điện trên không là khoảng không gian dọc theo đường dây và được […]

3 Tháng Mười Hai, 2015 / An toàn lao động, Tài liệu huấn luyện

NỘI QUY LÀM VIỆC   TẠI CÁC  CẦN CẨU  KHAI THÁC CÁT SÔNG Công nhân vận hành cần cẩu phải kiểm tra dây cáp các loại; kiểm tra sự an toàn chung của thiết bị […]

QUY ĐỊNH AN TOÀN  TRONG VẬN HÀNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ NÂNG

Thiết bị nâng là những thiết bị dùng để nâng, hạ tải

Chính sách An toàn - Sức khỏe và Môi trường

Chính sách An Toàn -Sức khỏe -Môi trường của Công ty Cổ phần Xây Lắp VLXD Đồng Tháp

18 Tháng Mười Một, 2015 / Chính sách - Pháp luật, Trang chủ

www.000webhost.com